Veranderingen in 2019 en nieuwe tarievenlijst

IIn 2006 is er veel veranderd. In de zorg heeft de minister van VWS nieuwe wetgeving ingevoerd. Hierdoor zijn de verschillen tussen ziekenfonds en particulier opgeheven, en heeft iedereen een basispakket. In dit basispakket is alleen verzekerd de fysiotherapeutische zorg voor onder de 18 j.  en de fysiotherapie voor een gelimiteerde lijst van chronische aandoeningen die door het ministerie van WVC is samengesteld waarvoor men langduriger fysiotherapie mag krijgen. In 2012 zijn er verder nog 3 aandoeningen geschrapt van deze lijst, nl. alle reumatische aandoeningen, osteoporose en alle revalidatie na hartchirurgie of hartfalen. In 2018 heeft het kabinet besloten om de heup en knie artrose weer in de basis op te nemen voor 12 behandelingen, de claudicatio intermittens (etalagebenen) voor 37 en incontinentie voor 9 uit de basis verzekering. Verder is er een klein budget voor GLI coaching bij morbide obesitas in het basispakket op genomen. Voor alle chronische aandoeningen die uit de basis verzekering vergoed worden geldt een verwijzing van arts noodzakelijk om behandeld te mogen worden.

Alle andere fysiotherapeutische zorg is niet verzekerd in het basispakket, maar alleen via aanvullende verzekeringen. Het is dus in uw belang om goed uw aanvullende verzekeringen te regelen, zodat uw fysiotherapie in de mate en frequentie die u nodig heeft ook vergoed zal worden.

Tevens werd fysiotherapie vanaf 1 januari 2006 voor iedereen direct toegankelijk. De overheid heeft dit nu wettelijk mogelijk gemaakt. Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor dbehandelingen vanuit uw aanvullende verzekering. CHECK VOOR ALLE ZEKERHEID UW ZORGVERZEKERING OF EN HOE DIT WORDT VERGOED. U mag aan het einde van het jaar over stappen naar een andere ziektekostenverzekeraar (diverse van hen hanteren geen risicoselectie)

In 2005 heeft de minister van VWS de WTG-express en de wet HOZ in laten gaan. Dit houdt in dat de beroepsgroep fysiotherapeuten niet meer van de overheid een maximum tarief opgelegd krijgen, maar dat wij zelf onze eigen tarieven mogen gaan bepalenDe verzekeraars proberen d.m.v. contracten en overeenkomsten onze zorg in te kopen en bieden daarbij verschillende maximum tarieven aan. Enkele verzekeraars willen via de overeenkomsten het aantal zittingen beperken die u bij ons gebruikt. Kijkt u goed naar uw aanvullende verzekering of er beperkingen in zijn opgenomen. Soms voor slechts een paar euro per maand meer kunt u zonder beperkingen naar uw fysiotherapeut gaan. Ga bij uw fysiotherapeut na welke beperkende maatregelen uw verzekeraar, in hun contract met hem, heeft afgesproken.

Door de nieuwe wetgeving is er geen verplichting meer voor ons fysiotherapeuten om een overeenkomst met verzekeraars aan te gaan. Enkele verzekeraars willen ook niet alle fysiotherapeuten contracteren. Wij mogen iedereen die verwezen wordt of die direct naar ons toekomt in behandeling nemen. Indien wij met uw verzekeraar geen overeenkomst zijn aangegaan dan krijgt u een rekening van ons die u vervolgens dient op te sturen naar uw verzekeraar. Indien u een naturapolis hebt afgesloten worden de behandelingen bij een NIET gecontracteerde fysiotherapeut grotendeels (75%) vergoed. Bij een restitutiepolis worden uw behandelingen volledig marktconform, d.w.z. zoals uw verzekeraar haar tarieven heeft bepaald, vergoed. Het loont om uw naturapolis om te zetten naar een restitutiepolis.

Onze tarieven voor 2019 zijn:

Zitting fysiotherapie (max. 30 min.) 36,00 euro
Aanhuistoeslag 18,00 euro
Inrichtingentoeslag 9,30 euro
Toeslag buiten reguliere werktijden 18,45 euro (zaterdag/zondag/reguliere dagen na  21.00)
Screening DTF 18,50 euro
Intake en onderzoek na screening 55,70 euro
Intake en onderzoek na verwijzing 55,70 euro
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medisch aanvraag 74,30 euro
Lange zitting ivm. complexe en/of meervoudige zorgvragen 74,30 euro
Bekken/Oedeem therapie/Psychosomatisch 55,70 euro
Telefonische instructie/overleg (15 min) 18,00 euro
Verslagen voor advocatuur/verzekeraar 74,30 euro
Niet nagekomen afspraak (afzegging tenminste 24 uur vooraf) 26,55 euro (75% zittingtarief)

Deze worden bij u in rekening gebracht i.g.v. restitutie of wanneer u niet voldoende verzekerd bent. Niet alle verzekeraars hebben alle prestatiebeschrijvingen van het CTG ook overgenomen, en daarom worden sommige zaken door hen niet vergoed.

                                                                                                   Uw fysiotherapeut                 D. Boekhout

Fysiotherapiepraktijk Boekhout:

effectiviteit is onze kracht.

Fysiotherapiepraktijk Boekhout

U vindt Fysiotherapiepraktijk Boekhout in Voorhout, aan de Boerhavestraat 54. De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 tot 21.00 uur. Behandelingen buiten die tijden zijn in overleg mogelijk. Maak een afspraak via telefoonnummer 0252-220310.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Fysiotherapiepraktijk Boekhout, maak dan gebruik van het contactformulier op de website. U krijgt dan snel antwoord.

 

Contactgegevens

Fysiotherapie Praktijk Boekhout
Boerhaavestraat 54
2215 EW Voorhout (Teylingen)

0252-220310
dboekhoutfysiotherapie@freeler.nl

BIG: 19033162504

Openingstijden

Maandag 07:00-21:00
Dinsdag 07:00-21:00
Woensdag 07:00-21:00
Donderdag 07:00-21:00
Vrijdag 07:00-21:00

* Bij acute gevallen kunt u ook in het weekend worden behandeld.

Contactformulier

Hier vindt u onze praktijk


Fit met Zorg